Data: 26.02.2018r.      Dziś są imieniny: Bogumiła, Eweliny, Mirosława      Losowe słówko do nauki: przynosić - bring
Słownictwo  |  Gramatyka  |  Download  |  Jak się uczyć?  |  Kontakt  |  Wielka Brytania  |  Słownik
   Nawigacja:
   Wstecz
   Strona główna
   Dodaj do ulubionych
   Present:
   Continous
   Simple
   Perfect
   Perfect Continous
   Past:
   Continous
   Simple
   Perfect
   Perfect Continous
   Future:
   Continous
   Simple
   Perfect
   Perfect Continous
   Statystyki:
  statystyki www stat.pl
 
Zdania warunkowe

Zdanie warunkowe I typu

Zdania warunkowe pierwszego typu stosujemy kiedy chcemy powiedzieć o prawdopodobnych wydarzeń w przyszłości, a także o ich skutkach.

Pierwszy okres warunkowy tworzymy na początku stawiając if (jeśli) następnie czas Present Simple, dzięki któremu możemy opisać przyczynę, następnie piszemy will lub won't (w zdaniach przeczącyh), gdzie piszemy skutek czynności podanej po if. Oczywiście można najpierw napisać skutek (future), a po tym przyczynę

Przykłady:
If you don't wear swimsuit, you won't swim
Jeśli nie będziesz mieć kostiumu, to nie będziesz pływać
You will see better, if you wear glasses
Będziesz widzieć lepiej, jeśli będziesz nosić okulary
If you don't wear glasses, you will have problems
Jeśli nie będziesz nosić okularów, będziesz mieć problemy.
I won't go if you are so impolite
Nie pójdę, jeśli będziesz niegrzeczny

Wzór: If + Present Simple, + future

Zdanie warunkowe II typu

Ten typ zdań warunkowych stosuje się wtedy, gdy sytuacja prawdopodobnie się nie wydarzy, jest mało możliwe, aby się wydarzyła.

W tym typie zdań warunkowych na początku stawia się if (jeśli), po czym jest czas Past Simple w którym opisuje się przyczynę, następnie po przecinku would lub wouldn't (w zdaniach przeczących) gdzie opisuje się skutek wydarzeń opisanych po If. Na początku oczywiście może być najpierw skutek, a następnie przyczyna.

Przykłady:
I would drive to Warsaw if I had a car. - Pojechałbym do Warszawy, gdybym miał samochód.
If I won a lottery, Iwould buy new hause - Gdybym wygrał na loterii, kupiłbym sobie nowy dom
If I were a president, I would give more money on school - gdybym był prezydentem, przeznaczyłbym więcej pieniędzy na szkołę

Uwaga!
W 1os. lp zamiast was, piszemy were

Zdanie warunkowe III typu

Zdania warunkowego trzeciego typu stosujemy do czasu przeszłego, kiedyś coś już się wydarzyło. Inaczej można to określić "szansa minęła".

I would have bought a new car if I had had enough money. - Kupiłbym samochód gdybym miał wystarczająco dużo pieniędzy.

Wkrótce zamieszczę więcej informacji o zdaniu warunkowym trzeciego typu.

Wyszukiwarka:   
      Szukaj:              
Słownictwo:   
      Zwroty
      Kolory
      Imiona
      Zawody
      Rodzina
      Słownik
      Zwierzęta domowe
      Zwierzęta dzikie
      Ubrania
      Więcej...
Gramatyka:   
      Zestawienie czasów
      Czasowniki       nieregularne
      Przedimki
      Przymiotniki
      Liczebniki
      Czasowniki
      Strona bierna
      Zdania warunkowe
      Echo question
      Must i have to
      Więcej...
Quizy:   
      Quiz 1
      Quiz 2
      Quiz 3
      Quiz 4
Inne:   
      Polecaj nas
      Pomóż nam
      Spis zawartości
      Jak się uczyć?
      Download
      Wielka Brytania
      Kontakt
Do góry

©Copyright by Sytluk
Angielski w jednym miejscu www.jang.za.pl
Wersja: v2.31