Data: 26.02.2018r.      Dziś są imieniny: Bogumiła, Eweliny, Mirosława      Losowe słówko do nauki: wspaniały - brilliant
Słownictwo  |  Gramatyka  |  Download  |  Jak się uczyć?  |  Kontakt  |  Wielka Brytania  |  Słownik
   Nawigacja:
   Wstecz
   Strona główna
   Dodaj do ulubionych
   Present:
   Continous
   Simple
   Perfect
   Perfect Continous
   Past:
   Continous
   Simple
   Perfect
   Perfect Continous
   Future:
   Continous
   Simple
   Perfect
   Perfect Continous
   Statystyki:
  statystyki www stat.pl
 
Czas present simple

Czas Present Simple

Kliknij aby wybrać:

Twierdzenie
Przeczenie
Pytanie
Krótkie odpowiedzi
 

Zdania twierdzące

W tym czsie, w zdaniu twierdzącym czasownik się nie zmienia. Wyjątkiem jest 3 osoba liczby pojedynczej. Dla tej osoby dodajemy do czasownika końcówkę -s.

I always drive a car on Sunday.
You always drive a car on Sunday.
He always drives a car on Sunday.
She always drives a car on Sunday.
It always drives a car on Sunday.

We always drive a car on Sunday.
You always drive a car on Sunday.
They always drive a car on Sunday.

Zdania przeczące

W tym czasie w zdaniu przeczącym wstawiamy operator don't, doesn't. Don't jest w 1 i 2 os. liczby pojedynczej, a także w 1, 2 i 3 os. liczby mnogiej. Doesn't jest w 3 os. lp.

I don't like ice
You don't like ice
He doesn't like ice
She doesn't like ice
It doesn't like ice

We don't like ice
You don't like ice
They don't like ice

Zdania pytające

Zdanie pytające także tworzymy z operatorem do, does. Jak zawsze tworzone jest poprzez inwersję.

Do I go to church on Sunday?
Do You go to church on Sunday?
Does He go to church on Sunday?
Does She go to church on Sunday?
Does It go to church on Sunday?

Do We go to church on Sunday?
Do You go to church on Sunday?
Do they go to church on Sunday?

Krótkie odpowiedzi

Yes, I do
Yes, You do
Yes, He does
Yes, She does
Yes, It does
Yes, We do
Yes, You do
Yes, They do
No, I don't
No, You don't
No, He doesn't
No, She doesn't
No, It doesn't
No, We don't
No, You don't
No, They don't

Zastosowanie:

Czas Present Simple stosujemy:

 • Gdy chcemy powiedzieć, że pewne wydarzenia lub stany mają charakter stały lub powtarzający się:

  The World Cup takes place every four years
  Mistrzostwa świata w piłce nożnej odbywają się co cztery lata

  He dreams of becoming a journalist
  On marzy by zostać dziennikarzem

  She usually works 12 hours a day
  Ona zazwyczaj pracuje dwanaście godzin dziennie

 • By mówić o prawdach uniwersalnych:

  The Sun rises in the East
  Słońce wschodzi na wschodzie

  The Moon orbits the Earth
  Księżyc obraca się wokół Ziemi

  Light travels 299,792,458 metres per second
  Światło porusza się z prędkością 299,792,458 metrów na sekundę

 • by mówić o sytuacjach trwałych: We live in the suburbs of Chicago
  Mieszkamy na przedmieściach Chicago

  She works in the insurance field
  Ona pracuje w branży ubezpieczeniowej

Wzór:

osoba + czasownik( w trzeciej lp. osobie do czasownika dodajemy końcówkę -s)
Wyszukiwarka:   
      Szukaj:              
Słownictwo:   
      Zwroty
      Kolory
      Imiona
      Zawody
      Rodzina
      Słownik
      Zwierzęta domowe
      Zwierzęta dzikie
      Ubrania
      Więcej...
Gramatyka:   
      Zestawienie czasów
      Czasowniki       nieregularne
      Przedimki
      Przymiotniki
      Liczebniki
      Czasowniki
      Strona bierna
      Zdania warunkowe
      Echo question
      Must i have to
      Więcej...
Quizy:   
      Quiz 1
      Quiz 2
      Quiz 3
      Quiz 4
Inne:   
      Polecaj nas
      Pomóż nam
      Spis zawartości
      Jak się uczyć?
      Download
      Wielka Brytania
      Kontakt
Do góry

©Copyright by Sytluk
Angielski w jednym miejscu www.jang.za.pl
Wersja: v2.31