Data: 26.02.2018r.      Dziś są imieniny: Bogumiła, Eweliny, Mirosława      Losowe słówko do nauki: po - after
Słownictwo  |  Gramatyka  |  Download  |  Jak się uczyć?  |  Kontakt  |  Wielka Brytania  |  Słownik
   Nawigacja:
   Wstecz
   Strona główna
   Dodaj do ulubionych
   Present:
   Continous
   Simple
   Perfect
   Perfect Continous
   Past:
   Continous
   Simple
   Perfect
   Perfect Continous
   Future:
   Continous
   Simple
   Perfect
   Perfect Continous
   Statystyki:
  statystyki www stat.pl
 
Czas past simple

Czas Past Simple

Kliknij aby wybrać:

Twierdzenie
Przeczenie
Pytanie
Krótkie odpowiedzi
 

Zdania twierdzące

Czasowniki w tym czasie zmieniają się:

  • Do czasowników regularnych dodajemy końcówkę -ed lub -d np.:

    cook - cooked
    play - played

  • czasowniki nieregularne przybierają drugą formę czasownika.

I drank coffe at 11.00.
You drank coffe at 11.00.
He drank coffe at 11.00.
She drank coffe at 11.00.
It drank coffe at 11.00.

We drank coffe at 11.00.
You drank coffe at 11.00.
They drank coffe at 11.00.

Zdania przeczące

Zdanie przeczące tworzymy poprzez wstawienie po wyrazie did (które zawsze występuje w przeczeniu i pytaniu) wyrazu not. Did not można skrócić do formy didn't. Nie ma już drugiej formy czsownika, lecz czasownik przybiera formę podstawową.

I didn't write this homework.
You didn't write this homework.
He didn't write this homework.
She didn't write this homework.
It didn't write this homework.

We didn't write this homework.
You didn't write this homework.
They didn't write this homework.

Zdania pytające

Pytania tworzymy poprzez inwersję. Przed osobą stawiamy did. Czasownik jest w formie podstawowej.

Did I write this homework?
Did You write this homework?
Did He write this homework?
Did She write this homework?
Did It write this homework?

Did We write this homework?
Did You write this homework?
Did They write this homework?

Krótkie odpowiedzi

Yes, I did
Yes, You did
Yes, He did
Yes, She did
Yes, It did

Yes, We did
Yes, You did
Yes, They did

No, I didn't
No, You didn't
No, He didn't
No, She didn't
No, It didn't

No, We didn't
No, You didn't
No, They didn't

Zastosowanie:

Czasu Past Simple używamy wtedy, gdy opisujemy czynności, które dokonały sie i zakończyły w przeszłości.

Wzór:

osoba + II forma czasownika

Wyszukiwarka:   
      Szukaj:              
Słownictwo:   
      Zwroty
      Kolory
      Imiona
      Zawody
      Rodzina
      Słownik
      Zwierzęta domowe
      Zwierzęta dzikie
      Ubrania
      Więcej...
Gramatyka:   
      Zestawienie czasów
      Czasowniki       nieregularne
      Przedimki
      Przymiotniki
      Liczebniki
      Czasowniki
      Strona bierna
      Zdania warunkowe
      Echo question
      Must i have to
      Więcej...
Quizy:   
      Quiz 1
      Quiz 2
      Quiz 3
      Quiz 4
Inne:   
      Polecaj nas
      Pomóż nam
      Spis zawartości
      Jak się uczyć?
      Download
      Wielka Brytania
      Kontakt
Do góry

©Copyright by Sytluk
Angielski w jednym miejscu www.jang.za.pl
Wersja: v2.31