Data: 26.02.2018r.      Dziś są imieniny: Bogumiła, Eweliny, Mirosława      Losowe słówko do nauki: piękny - beautiful
Słownictwo  |  Gramatyka  |  Download  |  Jak się uczyć?  |  Kontakt  |  Wielka Brytania  |  Słownik
   Nawigacja:
   Wstecz
   Strona główna
   Dodaj do ulubionych
   Present:
   Continous
   Simple
   Perfect
   Perfect Continous
   Past:
   Continous
   Simple
   Perfect
   Perfect Continous
   Future:
   Continous
   Simple
   Perfect
   Perfect Continous
   Statystyki:
  statystyki www stat.pl
 
Czas past perfect

Czas Past Perfect

Kliknij aby wybrać:

Twierdzenie
Przeczenie
Pytanie
Krótkie odpowiedzi
 

Zdania twierdzące

Zdanie twierdzące tworzymy stawiając po osobie had w każdej osobie. Czasownik przyjmuje trzecią formę (Past Participle).

I had written a letter before Jesica come home.
You had written a letter before Jesica come home.
He had written a letter before Jesica come home.
She had written a letter before Jesica come home.
It had written a letter before Jesica come home.

We had written a letter before Jesica come home.
You had written a letter before Jesica come home.
They had written a letter before Jesica come home.

Zdania przeczące

Tworzymy poprzez dostawienie do had przeczenia not. Można korzystać ze skrótu hadn't. Czasownik jest w trzeciej formie (Past Participle)

I hadn't written a letter before Jesica come home.
You hadn't written a letter before Jesica come home.
He hadn't written a letter before Jesica come home.
She hadn't written a letter before Jesica come home.
It hadn't written a letter before Jesica come home.

We hadn't written a letter before Jesica come home.
You hadn't written a letter before Jesica come home.
They hadn't written a letter before Jesica come home.

Zdania pytające

Tworzymy poprzez inwersję stawiając na początku had. Czasownik nie zmienia się - nadal pozostaje III forma.

Had I written a letter before Jesica come home?
had You written a letter before Jesica come home?
Had He written a letter before Jesica come home?
had She written a letter before Jesica come home?
Had It written a letter before Jesica come home?

had We written a letter before Jesica come home?
Had You written a letter before Jesica come home?
had They written a letter before Jesica come home?

Krótkie odpowiedzi

Yes, I had
Yes, You had
Yes, He had
Yes, She had
Yes, It had

Yes, We had
Yes, You had
Yes, They had

No, I hadn't
No, You hadn't
No, He hadn't
No, She hadn't
No, It hadn't

No, We hadn't
No, You hadn't
No, They hadn't

Zastosowanie:

Czas ten wykorzystujemy wówczas, gdy mowa jest o dwóch czynnościach, ale jedno z tych czynności nastąpiło wcześniej niż drugie.

Tworzenie:

Czas ten tworzymy po osobie stawiając zawsze had, niezależnie od osoby. Po had stawiamy czasownik w III formie (Past Participle).

Wzór:

osoba + had + czasownik w III formie

Wyszukiwarka:   
      Szukaj:              
Słownictwo:   
      Zwroty
      Kolory
      Imiona
      Zawody
      Rodzina
      Słownik
      Zwierzęta domowe
      Zwierzęta dzikie
      Ubrania
      Więcej...
Gramatyka:   
      Zestawienie czasów
      Czasowniki       nieregularne
      Przedimki
      Przymiotniki
      Liczebniki
      Czasowniki
      Strona bierna
      Zdania warunkowe
      Echo question
      Must i have to
      Więcej...
Quizy:   
      Quiz 1
      Quiz 2
      Quiz 3
      Quiz 4
Inne:   
      Polecaj nas
      Pomóż nam
      Spis zawartości
      Jak się uczyć?
      Download
      Wielka Brytania
      Kontakt
Do góry

©Copyright by Sytluk
Angielski w jednym miejscu www.jang.za.pl
Wersja: v2.31